• สัญชาติไทย เพศหญิง
  • จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
  • ซื่อสัตย์และมีใจรักการบริการ

11 hours ago

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี/ปวส.ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล
  • ยินดีรับทั้งนักศึกษาจบใหม่และผู้มีประสบการณ์
  • มีการฝึกอบรม ช่างเทคนิค16000 ขึ้นไป ประกันสังคม

11 hours ago

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี/ปวส.ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล
  • ยินดีรับทั้งนักศึกษาจบใหม่และผู้มีประสบการณ์
  • มีการฝึกอบรม ช่างเทคนิค16000 ขึ้นไป ประกันสังคม

04-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.