• มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ SAP หรือเคยใช้งาน SAP
  • สามารถใช้งาน Excel ได้ Pivot Table,Vlook and Graph
  • สามารถพูด - อ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษได้

13-Nov-18

 

Applied
  • Computer skill Java, Hibernate, Spring, frame work
  • J2EE, Weblogics, C#.Net, PL/SQL
  • Minimum experience 2 years

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?