• วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • ใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
  • ดูแลการขายผ่านเว็ปไซด์ Alibaba.com

18-May-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • ใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
  • ดูแลการขายผ่านเว็ปไซด์ Alibaba.com

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.