• มีความรู้ประสบการณ์เรื่องLogistics อย่างน้อย2ปี
  • ทำงานที่T-PARK บางปะกง
  • หากใช้Oracle ไ้ด้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Sep-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?