• สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมที่รับผิดชอบ
  • นำเสนอสินค้า และนำตัวอย่างไปให้ทดลอง
  • จัดทำการประมาณการยอดขาย

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • รับโทรศัพท์และติดต่องานขายกับลูกค้า
  • จัดเตรียมเอกสารสำหรับตัวแทนขายและช่างเทคนิค
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

10-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?