• มีรถรับส่งบริการ
 • ทำงาน 5 วัน, เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ
 • สวัสดิการดี

10-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • Support User, แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

10-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • Support User, แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

10-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขา ก่อสร้าง หรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • ควบคุมดูแลการทำงานในหน่วยงานก่อสร้าง

10-Jul-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สวัสดิการดี
 • มีความก้าวหน้าในงาน
 • สภาพแวดล้อมในการทำงานดีเยี่ยม

09-Jul-20

Salary negotiable

Applied