• ปริญญาตรีขึ้นไป นิติศาสตร์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (พูด/อ่าน/เขียน)

17-Jul-18

 

Applied
  • Strong communication and problem-solving skills
  • 3-5 years experience
  • able to work under pressure and highly responsible

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • Experience in Oil & Gas and international market
  • Excellent command of English
  • Strong experience in overall marketing functions

09-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?