• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีสินค้าคงคลังฯ
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขา บัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและต้นทุน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ผ่านระบบ ERP Oracle จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขา บัญชี / การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานการเงินไม่น้อยกว่า5ปี
  • ผ่านระบบ ERP Oracle จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?