• มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
  • โรงผลิตไฟฟ้า หรือปิโตรเคมี
  • จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Aug-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์การวางแผนการเงินระยะสั้นและระยะยาว
  • จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • วุฒิปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร 3 ปีขึ้นไป

08-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.