• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ความรู้ในกระบวนการซัพพลายเชนหรือโลจิสติกส์
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • สามารถวิเคราะห์ตลาด
  • สามารถจัดทำแผน

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?