• เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า5 ปีจะพิจารณาพิเศษ

23 hours ago

 

Applied
 • อายุ 30-40 ปี มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีบุคลิกภาพดี / สะอาด/มีความเป็นผู้นำ
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

23 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช ปวส ขึ้นไป สาขาการเกษตร
 • ดูแลกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส ตามที่ได้รับมอบหมาย

23 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำบัญชีมากกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอขายกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรักในอาชีพการขาย และรักองค์กร

23 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบงานจิวเวลรี่โดยสเก็ตช์มือ หรือคอมพิวเตอร์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า 5 ปี
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express ได้จะได้รับการพิจารณา

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

21-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายการตลาด
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช ปวส ขึ้นไป สาขาการเกษตร
 • ดัดดอกกล้วยไม้ และจัดกระถางกล้วยไม้

21-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.