• มีประสบการขาย การผลิตสินค้า LABEL หรือเกี่ยวข้อง
  • รู้จักสินค้า ผู้ใช้กลุ่มกลุ่มLABEL หรือเกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์

17-May-18

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
  • ดูแลลูกค้าเขต กรุงเทพฯ ปริมณฑล
  • มีความรู้หรือมีความสนใจทางด้าน การพิมพ์/สิ่งพิมพ์
  • มีประสบการณ์ขายสิ่งพิมพ์หรือที่เกี่ยวข้อง

17-May-18

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ขายLABELlหรือเกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านการพิมพ์ สิ่งพิมพ์LABEL ที่เกี่ยวข้อง
  • รู้จักผู้ใช้,ผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวข้องกับวงการLABEL

15-May-18

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.