• ปริญญาตรี -ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
  • ปฏิบัติงานวิจัย วิเคราะห์ทดสอบ ออกแบบการทดลอง
  • วิเคราะห์ผลการทดลองภายใต้โครงการของห้องปฏิบัติการ

18-Jul-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?