• มีความประสบการณ์ compliance
  • กฎหมาย
  • หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • วางแผนการตลาด
  • วางแผนการเงิน
  • นักการตลาด

22-Jul-19

Salary negotiable

Applied
  • สร้างเครือข่ายกับกลุ่มเครือข่ายภาครัฐและชุมชน
  • วิทยากรหรือพูดต่อหน้าที่ชุมชน
  • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี

22-Jul-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?