• ประสบการณ์การทำงานด้านทรัพยากรบุคคล 7 ปี ขึ้นไป
  • สามารถวางแผนงานด้านสรรหา,สวัสดิการ,แรงงานสัมพันธ์
  • มีความเชี่ยวชาญด้านงาน HRM

52 mins ago

 

Applied
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้าน Compliance 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายลงทุน

23-May-18

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานนั้นอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรอบรู้และเข้าใจภารกิจของ กอช.
  • มีความเชี่ยวชาญการใช้งาน MS Excel

18-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.