• มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
  • มีประสบการณ์การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
  • สามารถจัดการสถานการณ์ที่มีความกดดันสูงได้

17-Jul-18

 

Applied
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้าน Compliance 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายลงทุน
  • มีประสบการณ์ทำงานภาครัฐ องค์การมหาชน

17-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?