• ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บัญชี/การเงิน
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

20-Sep-18

THB20k - 30k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?