• ปวส. ขึ้นไป บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
  • สามารถใช้ PC และใช้ Microsoft Office ได้คล่อง

15-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?