• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์งานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จ SAP B1ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์งานบัญชี 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จ SAP B1 ได้จะพิจารณาเป็นพิเศ

24-May-18

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
  • Sous Chef (หัวหน้าครัว)
  • รายได้รวม 30,000 ถึง 35,000
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน ครัวไทย

19-May-18

THB30k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.