• รายงานรายรับ - รายจ่าย
  • รับผิดชอบ บันทึกรายรับของโครงการ
  • จัดทำรายงานผลประกอบการประจำเดือน

4 hours ago

 

Applied
  • Fitness
  • Membership Consultant
  • Sales

14-Nov-19

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?