• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี และการเงิน
  • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี และการเงิน 1 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรมบัญชี Express

03-Dec-19

Salary negotiable

Applied
  • 3-5 years in e-commerce business
  • Analytical thinking
  • All online trade and sales activities

29-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?