• มีทักษะด้านExcel /VLOOKUP /PowerPoint /Pivotable
  • ดูแลลูกค้า ทั้งStand- alone และChain Stores
  • วางแผน,บริหารและจำหน่ายสินค้า

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ทำหน้าที่business intelligenceคือวิเคราะห์big data
  • ต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ตัวเลข มีตรรกะ
  • บริหารทีม เพิ่มยอดขาย วิเคราะห์คู่แข่ง

09-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ERP / SAP
  • MS SQL Server, Oracle
  • Develop program as assigned.

08-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.