• เพศหญิง อายุ25ปีขึ้นไป
  • มีใจรักการบริการ มีความมั่นใจ เรียนรู้งานเร็ว
  • รับมือภายใต้ความกดดันได้ดี

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิง อายุ25ปีขึ้นไป ปวส./ปริญญาตรี
  • รักบริการ ชอบการขาย ความก้าวหน้า
  • สวัสดิการ: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Commission

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อายุ26ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2ปี
  • สวัสดิการ: ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?