• เพศหญิง
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

13-Jul-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านเครื่องจักรเป็นอย่างดี

13-Jul-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ตามกฏหมายกำหนด

13-Jul-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

13-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?