• เพศชาย
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านเครื่องจักรเป็นอย่างดี

23-May-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ตามกฏหมายกำหนด

23-May-18

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

23-May-18

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

23-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.