• มีประสบการณ์โรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • รู้จักเส้นทางหน่วยงานของรัฐ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?