• มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพเคลื่อนไหว (VDO), ภาพถ่าย
  • สามารถตกแต่ง ตัดต่อ หรือใช้ทักษะเฉพาะตัว
  • มีความอดทน และบริหารจัดการด้านเวลาได้เป็นอย่างดี

20-Feb-19

 

Applied
  • Develop, implement and manage our social media
  • Worked at chain restaurants or marketing/media age
  • Execution of campaigns across all online

20-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?