• เพศหญิง 20-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
  • มีความขยัน หมั่นเพียร และ ซื่อสัตย์

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 31 ปี สัญชาติไทย
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 31 ปี สัญชาติไทย
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.