• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ วิศวอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ 5 ปี ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรม
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (minimum คะแนน TOEIC 800)

18-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?