• ปริญญาตรี สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด
  • ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด

15-Aug-17

 

Applied
  • รับผิดชอบงานจัดซื้อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อต่างประเทศ
  • จัดทำเอกสาร Import เพื่อการนำเข้าสินค้า

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.