• ออกแบบสื่อการตลาด
  • ออกแบบกราฟฟิกสิ่งพิมพ์
  • ออกแบบงานวรสารและข้อความ

13 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
  • รับผิดชอบงานธุรการโครงการ
  • รับผิดชอบงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ของโครงการ
  • มีประสบการณ์ Site Admin อย่างน้อย 1 โครงการ

11-Aug-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.