• บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
 • Call Center
 • มีใจรักงานบริการ

19-Feb-19

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งานด้าน digital mkt อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้ Tool เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

19-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญารีสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Dreamweaver ,Photoshop
 • สามารถเขียน HTML,CSS,Java Script,PHP ได้

19-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • บรมผลิตภัณฑ์และให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • ดทำข้อมูล เพื่อสนับสนุน พนักงาน KBank
 • ทักษะในการทำ Presentation

19-Feb-19

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบการบันทึกรายการ ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย
 • วิเคราะห์อายุลูกหนี้งานประกันภัยต่อ
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราค

19-Feb-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Male or Female, not over 28 years old
 • Bachelor Degree in Arts (English major) or related
 • Excellent command of English and Thai languages

18-Feb-19

 

Applied
 • บริหารงาน underwrite PA & Health
 • พิจารณารับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันภัย
 • กระจายความเสี่ยง การจัดทำประกันภัยต่อ

15-Feb-19

 

Applied