• การเงิน
  • Word,Excel
  • กระทบยอดรายการเช็ค

10 hours ago

 

Applied
  • จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรที่ครอบคลุมถึงการขยายธุรกิจ
  • การพัฒนากระบวนการต่างๆ
  • ดทำแผนการปฏิบัติ (Action Plan) และ KPI

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • C# .Net, ASP .Net , PHP , MVC , Rest & Soap API
  • OS : Windows 7, และ/หรือ Linux
  • Database : SQL และหรือ ORACLE

05-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?