• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, บริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • วางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

20-Feb-20

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านบริหารงานประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

20-Feb-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ความรู้ทางด้าน Product ประกันภัย
 • ประสบการณ์ด้านบริหารงานลูกค้า
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

20-Feb-20

 

Applied
 • ร่วมงานกับคุณนวลพรรณ ล่ำซำ (มาดามแป้ง)
 • รับสมัครพนักงานสินไหมประกันภัยรถยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านสินไหมรถยนต์ 3 ปี ขึ้นไป

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งานด้าน digital mkt อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้ Tool เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

19-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สาขาพยาบาลศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
 • พิจารณาสินไหมทดแทน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกัน
 • มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพการพยาบาล

18-Feb-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีต่างๆเช่น IFRS4, 9, 17

17-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • IT
 • มีความรู้โปรแกรม C#.Net, ASP.Net ,PHP
 • Database : SQL และหรือ ORACLE

14-Feb-20

 

Applied