• ร่วมงานกับมาดามแป้ง
 • nipaporn.j@muangthaiinsurance.com
 • สนใจกรุณาติดต่อคุณนิภาภรณ์ โทร 062-591-2490

19-Apr-19

 

Applied
 • ร่วมงานกับมาดามแป้ง
 • nipaporn.j@muangthaiinsurance.com
 • สนใจกรุณาติดต่อคุณนิภาภรณ์ โทร 062-591-2490

19-Apr-19

 

Applied
 • บริหารจัดการรายงานทางการเงิน
 • บริหารจัดการงานการรับ-จ่ายเบี้ยประกันและค่าสินไหม
 • ติดตามการใช้งบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน

17-Apr-19

Salary negotiable

Applied
 • รับสมัครผู้สนใจร่วมงานกับคุณนวลพรรณ ล่ำซำ
 • ส่งใบสมัครที่ nipaporn.j@muangthaiinsurance.com
 • โทร. 062-591-2490 ติดต่อคุณนิภาภรณ์

16-Apr-19

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, not over 28 years old
 • Bachelor Degree in Arts (English major) or related
 • Excellent command of English and Thai languages

08-Apr-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?