• วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • IT Support
 • ประสบการณ์การทำงานด้านสารสนเทศ 2 ปีขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • 2-3 years' hands-on modelling and ETL experience
 • Experience of working with large data sources
 • Strong communication and presentation skills

24-May-18

 

Applied
 • IT, Computer Science, Business Project Management
 • Insurance business
 • At least 2-3 years proven experience in PM

24-May-18

 

Applied
 • Risk Management / บริหารความเสี่ยง
 • คณิตศาสตร์ประกันภัย บริหารความเสี่ยง การเงิน
 • ความเสี่ยงด้านการลงทุน ประกันภัย เครดิต ปฏิบัติการ

23-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.