• เพศชาย
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี – โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศหรือในธุรกิจ

17-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรม
 • สายงานประกันภัย

16-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายในธุรกิจประกันภัย
 • ทักษะการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์

14-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย
 • มีประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากร

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.