• มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารการลงทุนอย่างน้อย 5 ปี
  • ชาย / หญิง อายุ 30 ขึ้นไป
  • ผ่านการอบรมหลักสูตร CFA, CISA

13-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?