• มีประสบการณ์การทำบัญชี มากกว่า 5ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในสายงานด้านต้นทุนการผลิต 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องเอกสารการบัญชี และสามารถปิดงบ

13 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?