• ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์
  • เคยผ่านงาน Hardware Programming จะพิจารณาพิเศษ
  • เชี่ยวชาญ Visual Studio .Net โดยเฉพาะ C#

25-Sep-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?