• ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่
 • อาหารกลางวันฟรีทุกวัน
 • ใกล้ แอร์พอร์ตลิงค์ สถานีรามคำแหง

26-May-20

 

Applied
 • Experience on Banking Project
 • Experience of IT solution,IT product
 • Free lunch, Five days working

25-May-20

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวช,ปวส หรือปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ Program MS Officeได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

22-May-20

 

Applied
 • Experience with iOS or Android
 • Programing skill in latest iOS version,
 • Free lunch

22-May-20

 

Applied
 • ASP.Net with C# programming
 • Free Lunch
 • Near Ramkhamhaeng airport rail link station

22-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Background in Microsoft .NET,C#
 • Free lunch
 • Near Ramkhamhaeng airport rail link station

21-May-20

 

Applied