• บริการลูกค้า
 • วุฒิ ม.6/ ปวช - ป ตรี
 • สามารถพูดจาสื่อสารกับลูกค้าได้ดี

18-Aug-17

 

Applied
 • ประสานงานภายในองค์กร
 • วุฒิ ม6-ปวช-ปวส-ป.ตรี
 • สามารถพูดจาสื่อสารกับลูกค้าได้ดี

18-Aug-17

 

Applied
 • ติดต่อลูกค้า
 • วุฒิ ปวช-ปวส-ป.ตรี
 • ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่

18-Aug-17

 

Applied
 • งานเลขา
 • งานประสานงาน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • ซ่อมกระเป๋าทำจากผ้าและหนัง
 • มีประสบการณ์ในการเย็บจักรอย่างน้อย 1 ปี
 • มีอาจารย์ฝึกให้ไม่ต้องกังวล

18-Aug-17

 

Applied
 • งานซ่อมกระเป๋าเดินทาง
 • ชาย-หญิง อายุ 20-40 ปี
 • มีหัวหน้าฝึกงานให้

18-Aug-17

 

Applied
 • ขับรถผู้บริหาร
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานมาก่อน

18-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 19-40 ปี
 • ชาย-หญิง
 • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • งานบัญชี การเงิน งานเอกสาร
 • งานบุคคล
 • มีประสบการณ์ 2 ปี

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.