• ควบคุมและดูแลการปิดงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • จบขั้นต่ำปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • ประสบการณ์ด้านบริหารฝ่ายบัญชี อย่างต่ำ 5 ปี

20-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • จบขั้นต่ำปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านต้นทุน อย่างต่ำ 3 ปี
  • มีความรู้ ERP และ ต้นทุนมาตรฐาน

20-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?