• เพศชาย-หญิง อายุ 30-40ปี วุฒิ ปริญญาตรีหรือโท
  • ประสบการณ์ในสายการผลิตและการบริหาร 7 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐาน ISO 9001 , TPM,QCC

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?