• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและโบนัส
  • ประสบการณ์ทางด้าน System Analyst อย่างน้อย 3 ปี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ

20-Sep-19

 

Applied
  • คอร์สอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและสัมมนาประจำปี
  • มีความรู้ด้าน SQL (Oracle, MS SQL, SQL Server)
  • มีประสบการณ์ทางด้าน System Analyst อย่างน้อย 1 ปี

20-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?