• เขียน Web Application ด้วยภาษา Java
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักการพัฒนางานให้เกิดคุณภาพ
 • มีความรู้ด้าน SQL

16-Nov-18

 

Applied
 • ประสานงานกับ Developer
 • มีความรู้ด้าน SQL (Oracle, MS SQL, SQL Server)
 • มีประสบการณ์ทางด้าน System Analyst อย่างน้อย 1 ปี

16-Nov-18

 

Applied
 • Bachelor's or Master's in Computer Engineering
 • Age not over 35 years old
 • Project Management Experience

09-Nov-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์/ไอที/ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานการเขียน Web App ด้วยภาษาJava
 • รักการพัฒนางานให้เกิดคุณภาพ

07-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์/ไอที/ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้าน System Analyst อย่างน้อย 1 ปี

07-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?