• ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าของบริษัท
  • รักษาฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่
  • ติดต่อเข้าพบลูกค้า เพื่อแนะนำและเสนอขายสินค้า

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.