• บัญชี
  • บัญชีด้านจ่าย
  • ติดต่อประสานงาน

20-Jul-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • ตรวจรับสินค้าเข้าระบบคลังสินค้าโดยตรวจสินค้า
  • จัดเก็บสินค้าหลังจากที่ตรวจรับสินค้า
  • การจัดสินค้า โดยจัดสินค้าตามเอกสารการเบิก

18-Jul-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?