• จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
  • เข้าใจในระบบการทำงานของสื่อ โฆษณา Social media

11-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?