• ทำบิลขาย แนะนำสินค้า เสนอโปรโมชั่นให้ลูกค้า
  • ดูแลโซนสินค้า ที่รับผิดชอบ
  • มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักการบริการ

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.