• วุฒิการศึกษา การศึกษา ป.ตรี มัธยมปลายเรียนสายวิทย์
 • มีประสบการณ์ด้านการสอนรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

24-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา การศึกษา ป.ตรี มัธยมปลายเรียนสายวิทย์
 • มีประสบการณ์ด้านการสอนรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

24-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ดูแลด้านการเงินรับ-ทอนเงิน
 • มีใจรักด้านการบริการ

21-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถจัดการรวมทั้งบริหารงานของโครงการม่อนระมิงค์

21-May-18

 

Applied
 • เดินอาหารเสิร์ฟให้ลูกค้า
 • ดูแลลูกค้า รับออเดอร์สั่งอาหารจากลูกค้า
 • มีใจรักด้านการบริการ

21-May-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

18-May-18

 

Applied
 • ดูแลด้านการตลาดและวางแผนพัฒนาธุรกิจให้เจิญเติบโต
 • การศึกษา ป.ตรี หรือสูงกว่า สาขาธุรกิจหรือการตลาด
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.