• สามารถใช้เครื่องมือ Microsoft office
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (อ่าน เขียนและพูด)
  • มีความสามารถด้าน Photo shop หรือ กราฟฟิก

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?