• ปริญญาตรีหรือโทสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย
  • ตรวจสอบพื้นที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • การจัดทำและส่งเอกสารรายงานจปว,รายงานประชุมคปอ

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • Oversee Accounting function
  • Analyze the results with the organization’s goals
  • Strong leadership with good communication skills

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?