• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ตรวจสอบพื้นที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การจัดทำและส่งเอกสารรายงานจปว,รายงานประชุมคปอ

17-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Accounting
 • At least 5 years’ work experience
 • Strong financial reporting skills

15-Nov-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญาตรีสาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

15-Nov-18

 

Applied
 • สร้างและพัฒนาการจัดการในการดูแลลูกค้า
 • การพัฒนาคุณภาพของการบริการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานโลจิสติกส์ การขนส่ง คลังสินค้า

14-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in any fields
 • At least 5-7 years’ experience in HR functions
 • Knowledge of quality system ISO 9001/OHSAS18001

13-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • อายุ 30-40 ปี
 • จบบัญชี / การเงิน
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านการจัดสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
 • ประสบการณ์ด้านงานการจัดทำสำรวจความผูกพันธ์
 • มีประสบการณ์ตรง 2 ปีขึ้นไป

12-Nov-18

 

Applied