• อายุ 35 - 40 ปี
  • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
  • ประสบการณ์ด้าน Marketing 8 - 10 ปี

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • Product Designer , Product , เฟอร์นิเจอร์
  • Auto cad , Sketch up , 3Ds Max
  • Mock up , ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ถอดแบบ , Furniture

12-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?