• ปริญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สรรหาพนักงานในกลุ่ม Call Center

20-Mar-19

 

Applied
 • Degree or better in Computer Science
 • 3 to 5 years experience in project management
 • Management of System Developer Team

20-Mar-19

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่องโดยเฉพาะ Excel
 • สามารถทำ OT ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Mar-19

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 , ม.6 , ปวช., ปวส. และปริญญาตรี
 • ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.
 • ไม่ใช่งานขายประกันทางโทรศัพท์

15-Mar-19

 

Applied
 • โทรติดต่อเพื่อยืนยันข้อมูลกับลูกค้า
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

15-Mar-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • หากมีประสบการณ์ล่ามภาษาญี่ปุ่น พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะการเจรจาสื่อสารที่ดี

15-Mar-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. และปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ / มีทักษะการพิมพ์
 • สามารถทำงานเวียนวันหยุด และทำงานเป็นกะได้

15-Mar-19

 

Applied