• ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและ MS Office ได้
  • มีไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

19-Sep-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

19-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?