• ปริญญาตรี ขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์
 • สาธารณสุขศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จป. วิชาชีพ
 • ผ่านงานด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 1 ปี
 • ปฏิบัติงานในจังหวัดสงขลา

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความขยัน อดทน

19-Sep-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • สรุปสถิติพนักงาน ขาด ลา มาสาย
 • จัดทำเงินเดือนโดยใช้โปรแกรม B-Plus
 • ยื่นภาษี ภงด , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

19-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สรุปสถิติพนักงาน ขาด ลา มาสาย
 • จัดทำเงินเดือนโดยใช้โปรแกรม B-Plus
 • ยื่นภาษี ภงด , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

19-Sep-18

 

Applied
 • Experience in the operation and maintenance
 • Experience with Safety Management Systems
 • Experience in Oil & Gas

19-Sep-18

 

Applied
 • EDMS IM ECM knowledge
 • 10 years experience with IT
 • Considerable experience in Oil & Gas industry

18-Sep-18

 

Applied
 • 10+ years in Oil & Gas Industry
 • Understand financial principles
 • ERP system knowledge

18-Sep-18

 

Applied
 • Maintenance Mechanical Engineer
 • Background in Rotating Equipment
 • RCA RCM FMEA CMMS knowledge

18-Sep-18

 

Applied
 • Able work at Hatyai, Songkhal base
 • Must have the license & Certified OAP RSO
 • Excellent command in English

18-Sep-18

 

Applied
 • Mechanical design / drawing
 • Advise skills
 • Experience in oil & gas

18-Sep-18

 

Applied
 • Experience from oil and gas business
 • At least 5 years expience in Account Payable
 • Good command in English

18-Sep-18

 

Applied
 • ESP experience
 • Understanding of ESP component
 • Able work at Songkhal, Phitsanulok

18-Sep-18

THB70k - 90k /month

Applied
 • Experience with Offshore or Administration
 • Good command in English
 • Strong problem solving skills

17-Sep-18

THB16k - 20k /month

Applied
 • experience in Oil & Gas Logistics
 • Able to communicate in English
 • handle jobs under pressure

17-Sep-18

THB20k - 25k /month

Applied
 • Good computer Microsoft Office
 • Good Communication in English
 • A years of general business experience

17-Sep-18

 

Applied