• วางแผนและควบคุมดูแลการสั่งสินค้าและวัตถุดิบ
 • ควบคุมดูแลการรับสินค้าและวัตถุดิบ
 • วางแผนและควบคุมดูแลโปรแกรมการผลิต

8 hours ago

 

Applied
 • BS/MS degree in Human Resource, Engineering
 • Minimum 5 years in HR generalist experience
 • 3 years of direct experience developing

22 hours ago

 

Applied
 • Develop brand communication and PR strategies
 • Define PR activities, sponsorship marketing
 • Oversee communication and work with media agency

22 hours ago

 

Applied
 • BS/MS degree in Human Resource
 • Strong analytical mind and attention to details
 • Advanced proficiency level in MS Office

22 hours ago

 

Applied
 • BS/MS degree in Human Resource
 • Minimum 5 years in HR generalist experience
 • 3 years of direct experience developing

22 hours ago

 

Applied
 • Identify and execute home delivery strategy
 • Capture home delivery market and strengthen brand
 • Analyze customer purchasing behavior

23-Aug-17

 

Applied
 • Provide sales analysis toward business situation
 • Study consumers’ insight and market situation
 • Tracking sales performance & campaign performance

23-Aug-17

 

Applied
 • Develop effective marketing and communication plan
 • Work with creative agency to develop advertising
 • Oversee communication and media strategy

23-Aug-17

 

Applied
 • 8-10 years experience in a large manufacturing
 • Preferred certified in ISO 22000, HACCP, ISO, GMP
 • Bachelor’s degree in Food Science, Food Safety

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.