• เพศชาย อายุ 21-35 ปี
  • ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต
  • ประสบการณ์ 2-5 ปี ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนแม่พิมพ์

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
  • ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต
  • ประสบการณ์ 2-5 ปี ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนแม่พิมพ์

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.