• หญิง อายุ 22-40 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสต์/สื่อสารมวลชน
 • ดูแลลูกค้า โทรติดตามลูกค้า

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปรีญญาตรี สาขายานยนต์
 • ประสบการณ์ ด้านศูนย์บริการรถยนต์ 5 ปีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • บริหาร/วางแผนงานทีมงานขายรถยนต์ใหม่
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์เรื่อง การขายรถยนต์ใหม่

14-Aug-17

 

Applied
 • สรุปขาด ลา มาสาย ประจำเดือน คิดค่าแรงเงินเดือน
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • จัดการสั่งอะไหล่เข้าศูนย์บริการเพื่อรองรับลูกค้า
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขายานยนต์
 • สามารถทำงานในวันอาทิตย์ได้

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี(ขึ้นไป) ด้านการเงิน-บัญชี
 • บริการลูกค้าในการเข้ามาใช้บริการศูนย์รถยนต์

14-Aug-17

 

Applied
 • ปิดงบได้ บัญชีรายรับ/รายจ่าย
 • เพศ หญิง อายุ 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช-ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการงานเคลมรถยนต์ใหม่ 1ปีขึ้นไป
 • หากไม่มีประสบการณ์ทางบริษัทมี อบรม/สอนงานให้

14-Aug-17

 

Applied
 • วุุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ด้านบัญชี 2ปี ขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบริหารงานทั้งระบบด้านการขาย

14-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องเงินหน้าร้าน 1 ปี
 • สามารถทำงานในวันอาทิตย์ได้ มี OTประจำ

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม. 6.-ปริญญาตรี ทุกสาขาหรือสาขาที่เกี่ยว
 • มีประสบการณ์การทำงานจัดทำเอกสารย่างน้อย 1ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช-ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านศูนย์บริการมรถยนต์ใหม่ 1ปีขึ้นไป
 • สามารทำงานในวันอาทิตย์ได้

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป4. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านศูนย์อู่สีย่างน้อย 1ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิป4. ขึ้นไป
 • ดูแลทำความสะอาด สำนักงาน

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบริหารงานทั้งระบบด้านการขาย

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • จบปวช.-ปริญญาตรี

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.