• มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับ BOI อย่างน้อย 2 ปี
 • ทักษะการติดต่อประสานงานและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • -

8 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงาน
 • ด้านยีสต์
 • ประสานงานขาย

17-Jul-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ในงานด้านสื่อสาการตลาด
 • ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 • ใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop, PowerPoint ได้

17-Jul-18

 

Applied
 • ทำงานที่่ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
 • สื่อสารประชาสัมพันธ์ จัด Event ต่างๆ เป็นพิธีกร
 • มีประสบการณ์งานบริหาร, ประชาสัมพันธ์ ประมาณ 2-5 ปี

17-Jul-18

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม Feedstock
 • อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากกากน้ำตาล หัวมันสำปะหลัง
 • Forecast, Projection, Simulation แนวโน้มสถานการณ์

17-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ร่างสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร คำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการทรัพย์สินทางปัญญา
 • มีใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร

16-Jul-18

 

Applied
 • ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของกลุ่มมิตรผล
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในการจัดทำงบประมาณ
 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีและงบประมาณ

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied