• ป.ตรี/ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ
 • ทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง

13 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, MIS,IT ,BA อื่นๆ
 • ระบบสารสนเทศ ERP
 • การพัฒนาระบบด้วย SAP BI,BW,BOBJ

16-Aug-17

 

Applied
 • คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวบาล เทคโนโลยีอาหารสัตว์
 • มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีอาหารและโภชนศาสตร์
 • วิจัยและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์

15-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี โท Food Sci การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การขาย 3-5 ปี (ขายช่องทางอุตสาหกรรม)
 • จัดทำแผนธุรกิจการตลาดและการขายจัดทำงบประมาณรายจ่าย

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.